La Finta Giardiniera – Reviews

Midsummer Mozartiade Festival, Brussels, June-July 2022

“Dorine Mortelmans is misschien wel het guitigst van allemaal als brutaal kamermeisje dat uiteindelijk toch gevoelig smelt voor Nardo.” Cultuurpakt

“Haar Serpetta trok het publiek mee, het is dan ook een humorvolle rol van vervelend serpentje dat de mond niet houdt. ” Klassiek Centraal

“… e piena di spirito pure il soprano Dorine Mortelmans come la cameriera Serpetta …” MusiCultura

“Dorine Mortelmans was eens spitante Serpetta, die qua uitdrukkingskracht niet moet onderdoen voor een Despina.” Il Grand’ Inquisitor

“… et Dorine Mortelmans, Serpette hilarante et subtile … ” Martine D. Mergeay, La libre Belgique

© Gael Bros